Musikkeksempler

En musikalsk eksempelbank

Velkommen!

Denne siden vil fra og med juli 2017 ikke lengre bli vedlikeholdt og ytterligere utviklet. Besøk Musicificium for en modernisert og utvidet versjon av siden!

Musikkeksempler er en eksempelbank som først og fremst er tiltenkt hørelærepedagoger, men også lærere i musikkteori og andre beslektede fag. I mitt virke som hørelærepedagog bruker jeg ofte mye tid på å finne musikkeksempler på temaer som skal gjennomgås i undervisningen. Dette nettstedet er utviklet med tanke på å være et verktøy i planleggingen av undervisning, med mål om å lette det tidkrevende arbeidet med å finne gode musikkeksempler.
Nettstedet inneholder lytte- og noteeksempler på ulike taktarter, rytmefigurer, skalatyper, modulasjoner med mer. Verkene som er benyttet er hentet fra ulike sjangere og stilarter. I så stor grad som mulig, er det også vedlagt minst ett eksempel pr tema fra barnesang-/folkesanglitteraturen. Slik kan det kjente og kjære brukes i innlæringen av det ukjente.

For å kunne lytte til eksemplene kreves abonnement på streaming-programmet Spotify. Enkelte eksempler består av Midi-innspillinger, og kan lyttes til uten Spotify-abonnement. Disse eksemplene vil bli erstattet av akustisk lyd etterhvert.

Eksempler på polyrytmer og harmoniske funksjoner finnes ikke på dette nettstedet, da dette allerede finnes på www.polyrytmer.info og på www.klassisk-harmoni.no.

Musikkeksempler.no utvikles og oppdateres kontinuerlig. Om du har forslag til verker som bør finnes i eksempelbanken, eller kommentarer til siden, er du velkommen til å ta kontakt på e-post: maria.m.tollefsen@uit.no.

Takk til dere som allerede har bidratt med lytteeksempler! Og en spesiell takk til mine studenter, som bidrar aktivt til at denne siden inneholder eksempler fra flere sjangre enn den ellers ville ha gjort!


Alt innhold: Maria Medby Tollefsen © • Musikkutdrag er brukt med tillatelse.
Webutvikling: ITA/Result, UiT Norges Arktiske Universitet