Musikkeksempler

En musikalsk eksempelbank

Velkommen!

Musikkeksempler er en eksempelbank som først og fremst er tiltenkt hørelærepedagoger, men også lærere i musikkteori og andre beslektede fag. I mitt virke som hørelærepedagog bruker jeg ofte mye tid på å finne musikkeksempler på temaer som skal gjennomgås i undervisningen. Dette nettstedet er utviklet med tanke på å være et verktøy i planleggingen av undervisning, med mål om å lette arbeidet med å finne gode musikkeksempler.
Nettstedet inneholder lytte- og noteeksempler på ulike taktarter, rytmefigurer, skalatyper, modulasjoner med mer. Verkene som er benyttet er hentet fra ulike sjangere og stilarter. I så stor grad som mulig, er det også vedlagt minst ett eksempel pr tema fra barnesang-/folkesanglitteraturen. Slik kan det kjente og kjære brukes i innlæringen av det ukjente.

For å kunne lytte til eksemplene kreves abonnement på streaming-programmet Spotify. Enkelte eksempler består av Midi-innspillinger, og kan lyttes til uten Spotify-abonnement. Disse eksemplene vil bli erstattet av akustisk lyd etterhvert.

Eksempler på polyrytmer og harmoniske funksjoner finnes ikke på dette nettstedet, da dette allerede finnes på www.polyrytmer.info og på www.klassisk-harmoni.no.

Musikkeksempler.no utvikles og oppdateres kontinuerlig. Om du har forslag til verker som bør finnes i eksempelbanken, eller kommentarer til siden, er du velkommen til å ta kontakt på e-post: maria.m.tollefsen@uit.no.


Alt innhold: Maria Medby Tollefsen © • Musikkutdrag er brukt med tillatelse.
Webutvikling: ITA/Result, UiT Norges Arktiske Universitet